ความรู้การแพทย์
 22-09-2015 Clinical Practice Guideline 2557
 23-04-2015 Clinical Practice Guideline for UrticariaAngioedema (2011)
 23-04-2015 Clinical Practice Guideline for TopicalSteroidUsage (2011)
 23-04-2015 Clinical Practice Guideline for SuperficialFungalInfection (2011)
 23-04-2015 Clinical Practice Guideline for Scabies (2011)

 ความรู้การพยาบาล
 11-04-2016 CNPG Clinical Nursing Practice Guildeline (CNPG) (มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน )

 ความรู้การเภสัชกรรม
 22-06-2020 เลือก เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ดี
 22-06-2020 Tuberculin
 22-06-2020 ยารักษาหิด
 22-06-2020 วิธีผสมยาฉีดBiologics
 28-04-2020 POTASSIUM IODIDE MIX

 ความรู้การวิจัย
 20-06-2013 HA National Forum ครั้งที่ ๑๔

 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 04-10-2012 ข่าวสาร ICT ฉบับที่ 117 ปักษ์หลัง, กันยายน 2555
 04-10-2012 ข่าวสาร ICT ฉบับที่ 116 ปักษ์แรก, กันยายน 2555
 04-10-2012 ข่าวสาร ICT ฉบับที่ 115 ปักษ์หลัง, สิงหาคม 2555
 04-10-2012 ข่าวสาร ICT ฉบับที่ 114 ปักษ์แรก, สิงหาคม 2555
 04-10-2012 ข่าวสาร ICT ฉบับที่ 113 ปักษ์หลัง, กรกฎาคม 2555

 ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ
 14-08-2019 การอ่านและรายงานผล Tzanck test ด้วยกล้องจุลทรรศน์
 04-10-2017 Le Cell Preparation
 19-03-2018 LPG แนวทางการทดสอบ Direct Immunofluorescence ในโรคผิวหนัง
 19-03-2018 LPG แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธี Tzanck smear (Laboratory Practice Guideline ; Tz
 19-03-2018 LPG แนวทางการตรวจหาเชื้อราที่ผิวหนังทางห้องปฏิบัติการ

 ผลงานพัฒนาคุณภาพ CQI ภายในสถาบันโรคผิวหนัง
 25-05-2019 3 H. 4 ต. งานบริการผู้ป่วยใน IPD CQI 2558
 25-05-2019 กาพัฒนาสารทดสอบ Standard Patch Test กลุ่มงานผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ CQI 2558
 25-05-2019 เครื่องมือปลอดภัย หน่วยบริการได้งาน สถาบันได้ใจ เมื่อเปลี่ยน spectrophotometer เป็นแถบสีบนมือถือ กลุ
 25-05-2019 การสแกนแทนกระดาษ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ CQI 2558
 25-05-2019 Homely DPCP Delivered กลุ่มงานเส้นผมและเล็บ CQI 2558

 KM ภายในสถาบันโรคผิวหนัง

 HA สถาบันโรคผิวหนัง


   วีดิทัศน์ เผยแพร่
 10-10-2017   งานรังสีชีววิทยา Photobiology
 10-10-2017   วีดีทัศน์ สอนทาDPCP
 18-09-2015   เล็บบอกโรค
 18-09-2015   ดูแลผิวอย่างไรให้อ่อนวัย
 18-09-2015   โรคผิวหนังที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
   ผลงาน/กิจกรรมที่น่าสนใจ

สถาบันโรคผิวหนัง 
เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-8037-40 แฟกซ์ : 0-2354-8042, 0-2354-8046