ผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ คลินิกรังสีชีววิทยา คลินิกอิมมูนวิทยา คลินิกโรคพันธุกรรม คลินิกเส้นผมและเล็บ คลินิกปลูกถ่ายเส้นผม คลินิกโรคเรื้อน/โรคติดเชื้อ คลินิกสะเก็ดเงิน คลินิกเส้นเลือดดำ คลินิกโรคผิวหนังเด็ก ศูนย์ไบโอเอ็นจิเนียริง


สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800