รู้จักองค์กร 
 |   บทความวิจัยที่ต้องการค้นหา     |   

คำอธิบาย การสืบค้นผลงานวิจัย
                 สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน: ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้วิจัยปีที่ตีพิมพ์ คำสำคัญ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดหรือ เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มค้นหา ระบบจะทำการสืบค้นคำค้นนั้นขึ้นมาแสดง

ตัวอย่างการสืบค้น
                -psoriasis, acne,pemphigus,การรักษาโรคเรื้อน,การแพ้ผื่นคัน,พญ.ชินมนัส,2559 เป็นต้น

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความงานวิจัย
   
2559
Prevalence of and risk factors for skin diseases among army personnel and flood victims during the 2011 floods in Thailand
Wittaya Thongtaeparak, Walai-orn Pratchyapruit (พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์), Settha Kotanivong, Nimit Sirithanakit, Sudaluck Thunyaharn, Ram Rangsin, Phachara Chaikaew, Pitee Wongyongsin, Pongpak Pinyoboon, Pharcharaphan Sutthiwan, Witchawaree Theethansiri, Dusit Janthayanont, Mathirut Mungthin

จากวารสาร : Disaster Medicine Public Health Prep
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 570-575 ประเภท: research
keyword :    ผู้อ่าน : 908
   
2559
Combined use of two formulations containing diacetyl boldine, TGFb1 biomimetic oligopeptide-68 with other hypopigmenting/ exfoliating agents and sunscreen provides effective and convenient treatment for facial melasma. Either is equal to or is better than 4% hydroquinone on normal skin
Walai-orn Pratchyapruit (พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์)

จากวารสาร : J Cosmet Dermatol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 131-144 ประเภท: research
keyword :    ผู้อ่าน : 1590
   
2559
Fragrance allergy could be missed without patch testing with 26 individual fragrance allergens.
Patnapa Vejanurug (พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์), Poohglin Tresukosol (พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล), Praneet Sajjachareonpong (พญ.ประณีต สัจจเจริญพงษ์), Pailin Puangpet (พญ.ไพลิน พวงเพชร)

จากวารสาร : Contact Dermatitis
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 74 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 230-235 ประเภท: research
keyword :    ผู้อ่าน : 396
   
2559
Eccrine syringofibroadenoma (ESFA): a report of two cases.
Bhakinai Temnithikul (นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล), Suthep Jerasutus (นพ.สุเทพ จีรสุทัศน์), Poonnawis Sudtikoonaseth (นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์), Nataya Voravutinon (พญ.นัทยา วรวุทธินนท์), Tanawatt Kootiratrakarn (นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ), Pinnaree Kattipathananpong (พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์)

จากวารสาร : Dermatol Pract Concept
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 5-8 ประเภท: case report
keyword : acrosyringeal adenomatosis; eccrine syringofibroadenoma (ESFA); eccrine syringofibroadenomatous hyperplasia; squamous cell carcinoma; syringofibroadenoma, 2016    ผู้อ่าน : 511
   
2559
A Comparative Split-Face Study Using Different Mild Purpuric and Subpurpuric Fluence Level of 595-nm Pulsed-Dye Laser for Treatment of Moderate to Severe Acne Vulgaris.
Nataya Voravutinon (พญ.นัทยา วรวุทธินนท์), Jinda Rojanamatin (นพ.จินดา โรจนเมธินทร์), Divya Sadhwani, Sanjana Iyengar, Murad Alam

จากวารสาร : Dermatol Surg
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 42 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 403-409 ประเภท: research
keyword : 595-nm Pulsed-Dye Laser, Acne Vulgaris, 2016    ผู้อ่าน : 439
   
2559
Comparison of Pneumatic Broadband Light Plus Adapalene Gel 0.3% Versus Adapalene Gel 0.3% Monotherapy in the Treatment of Mild to Moderate Acne
Chinmanat Tangjaturonrusamee(พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี), Pinyo Rattanaumpawan(พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์)

จากวารสาร : Cutis
ปีที่ตีพิมพ์ : 2559 ปีที่ : 98 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 56-61 ประเภท: research
keyword :    ผู้อ่าน : 304
   
2558
Efficacy of diode laser (810 and 940 nm) for facial skin tightening
Nataya Voravutinon (พญ.นัทยา วรวุทธินนท์), Seawthaweesin (พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน), Aporn Bureethan (คุณอาภรณ์ บุรีธาร), Anchisa Srivipatana (พญ.อัญชิสา ศรีวิพัฒน์), Patnapa Vejanurug (พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์)

จากวารสาร : Cosmet Dermatol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : ประเภท: research
keyword : cutometer, diode laser, facial skin laxity, 2015    ผู้อ่าน : 1070
   
2558
Eccrine Angiomatous Hamartoma in an Adolescent
Pimpa Tantanasrigul (พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล), Tanawatt Kootiratrakarn (นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ), Vesarat Wessgowit (นพ.เวสารัช เวสสโกวิท), Pinnaree Kattipathanapong (พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์), Poonawis Sudtikoonaseth (นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์)

จากวารสาร : case rep dermatol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558 ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 233-236 ประเภท: case report
keyword : Anti-Ulex europaeus-1, CD31; D2-40, Eccrine angiomatous hamartoma, 2558    ผู้อ่าน : 328
   
2558
Analysis of epidemiology of acne, associated factors,quality of life, and treatment at the Institute of Dermatology
Kowit Kampirapap (นพ.โกวิท คัมภีรภาพ), Sutthirat Reangchainam (คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม)

จากวารสาร :
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : ประเภท: research
keyword : 2015    ผู้อ่าน : 316
   
2558
Epidemiologic study of acne in adults at Institute of Dermatology
Kowit Kampirapap (นพ.โกวิท คัมภีรภาพ), Sutthirat Reangchainam (คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม)

จากวารสาร :
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : ประเภท: research
keyword : 2015    ผู้อ่าน : 464
   
2558
Efficacy of superficial chemical peels in active acne management Evidence-based and Systematic review.
Tanawatt Kootiratrakarn (นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ), Vasarat Wessagowit (นพ.เวสารัช เวสสโกวิท), Chinmanat Tangjaturonrusamee (พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี)

จากวารสาร :
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : ประเภท: Technology Assessment(TA)
keyword :    ผู้อ่าน : 363
   
2557
The cosmetic allergy conundrum: inference of an immunoregulatory response to cosmetic allergens
John P. McFadden/ Ian R. White/ David Basketter/ Pailin Puangpet(พญ.ไพลิน พวงเพชร)/ Ian Kimber

จากวารสาร : Contact Dermatitis
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557 ปีที่ : 69 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 129-137 ประเภท: Review Article
keyword : allergic contact dermatitis, cosmetic, immune regulation, methylisothiazolinone, 2014    ผู้อ่าน : 668
   
2557
Co-Existence of Porokeratosis Variants Concurrent with Bowen’s Disease: Two Rare Cases Report
Tarinee Korviriyakamol(พญ.ธาริณี ก่อวิริยกมล)/ Pinnaree Kattipathananpong(พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนพงษ์)/ Chakkrapong Chunhasewee(นพ.จักรพงษ์ ชุณหเสวี)/ Vesarat Wessagowit(นพ.เวสารัช เวสสโกวิท)/ Tanawatt Kootiratrakarn(นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ)

จากวารสาร : จดหมายเหตุทางการแพทย์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557 ปีที่ : 97 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 356-359 ประเภท: case report
keyword : Porokeratosis of Mibelli, Disseminated superficial porokeratosis, Bowen’s disease, 2014    ผู้อ่าน : 532
   
2557
Patch testing and Histopathology in Thai patients with hyperpigmentation due to Erythema dyschromicum perstans, Lichen planus pigmentosus, and Pigmented contact dermatitis
Tanongkiet Teinthavorn(นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร)/ Poohglin Tresukosol(พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล)/ Poonawis Sudtikoonaseth(นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์)

จากวารสาร : asian pac j allergy immunol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557 ปีที่ : 32 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 185-192 ประเภท: research
keyword : ashy dermatosis, lichen planus pigmentosus, pigmented contact dermatitis, patch test, histopathology, 2014    ผู้อ่าน : 733
   
2556
รายงานผู้ป่วยโรค Angiolymphiod hyperplasia with eosinophilia
Supaporn Siripun(พญ.สุภาพร ศิริปุณย์)/ Pornchai Pothinamthong(นพ.พรชัย โพธินามทอง)/ Somsak Towanabut(นพ.สมศักดิ์โตวณะบุตร)/ Pinnaree Kattipathanapomg(พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนพงษ์)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 130-135 ประเภท: case report
keyword : โรค Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia(ALHE), เนื้องอกของเส้นเลือด, 2013    ผู้อ่าน : 360
   
2556
Clinical features and aggravating factors in nummular eczema in Thais
Sukhum Jiamton(นพ.สุขุม เจียมตน)/ Chinmanat Tangjaturonrusamee(พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี)/ Kanokvalai Kulthanan(พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์)

จากวารสาร : asian pac j allergy immunol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 36-42 ประเภท: research
keyword : nummular eczema, clinical features,aggravating factors, Dermatology Life Quality Index (DLQI), quality of life, 2013    ผู้อ่าน : 474
   
2556
Chemical atopy
Pailin Puangpet(พญ.ไพลิน พวงเพชร)/ Joey Lai-Cheong/ John P. McFadden

จากวารสาร : contact dermatitis
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 68 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 208-213 ประเภท: case report
keyword : allergic contact dermatitis, atopic dermatitis, atopy, DAMP, extra domain A-positive fibronectin, hapten, 2013    ผู้อ่าน : 329
   
2556
Why does allergic contact dermatitis exist?
J.P. McFadden/ Pailin Puangpet(พญ.ไพลิน พวงเพชร)/ D.A. Basketter/ R.J. Dearman/ I. Kimber

จากวารสาร : Br J Dermatol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 168 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 692-699 ประเภท: Review Article
keyword : allergic, contact dermatitis, 2013    ผู้อ่าน : 365
   
2556
Molecular Diagnosis of Genodermatoses
Vesarat Wessgowit(นพ.เวสารัช เวสสโกวิท)

จากวารสาร : Methods Mol Biol.
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 961 ฉบับที่ : - หน้าที่ : 33-96 ประเภท: guideline
keyword : Mutation analysis, Epidermolysis bullosa, Neurofibromatosis, Mosaicism, Mutation, 2013    ผู้อ่าน : 320
   
2556
Psoriasis registry in public health hospital
Rutsanee Akaraphanth(พญ.รัศนี อัครพันธุ์)/ Oraya Kwangsukstid(พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์)/ Pimonpun Gritiyarangsan(พญ.พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์)/ Narumon Swanpanyalert(พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ)

จากวารสาร : จดหมายเหตุทางการแพทย์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 96 ฉบับที่ : 8 หน้าที่ : 960-966 ประเภท: research
keyword : Psoriasis, Registry, Thailand, 2013    ผู้อ่าน : 1293
   
2556
Purely Cutaneous Rosai-Dorfman disease (CRDD) co-existed with capillary hemangioma successfully treated with intralesional corticosteroid
Wanlapa Asawabenjang(พญ.วัลลภา อัศวเบ็ญจาง)/ Suthep Jerasutus(นพ.สุเทพ จิระสุทัศน์)/ Pinnaree Kattipathanapong(พญ.ปิ่นนรี ขันติพัฒนพงษ์)/ Patcharin Janjumratsang(พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง)/ Chinmanat Tangjaturonrusamee(พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี)

จากวารสาร : จดหมายเหตุทางการแพทย์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 96 ฉบับที่ : 9 หน้าที่ : 1239-1241 ประเภท: case report
keyword : Rosai-dorfman disease, Capillary hemangioma, Intralesional corticosteroid, 2014    ผู้อ่าน : 336
   
2556
Hapten-chemical-atopy hypothesis III: the potential role of airborne chemicals
J.P. McFadden/ D.A. Basketter/ R.J. Dearman/ Pailin Puangpet(พญ.ไพลิน พวงเพชร)/ I. Kimber/

จากวารสาร : Br J Dermatol
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 170 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 45-51 ประเภท: guideline
keyword : 2013    ผู้อ่าน : 345
   
2556
Hyperkeratotic Porokeratosis of Mibelli, Hyperkeratotic Disseminated Superficial Porokeratosis and Porokeratosis Ptychotropica with Dermal Amyloid Deposition
Paka Sartitpitakul(นพ.ภค สาธิตพิฐกุล) Poonnawis Sudtikoonaseth(นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์)/ Pailin Puangpet (พญ.ไพลิน พวงเพชร)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 178-182 ประเภท: case report
keyword : Hyperkeratotic porokeratosis of Mibelli, Hyperkeratotic disseminated superficial porokeratosis, Porokeratosis ptychotropica, amyloid, 2013    ผู้อ่าน : 452
   
2556
A giant congenital nevus spilus: A case report
Sirinee Wipavakul(พญ.ศิรินี วิภวกุล)/ Chattraporn Thaenchaikul(พญ.ฉัตราพร แท่นชัยกุล)/ Pinnaree Kattipathanapong(พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนพงษ์)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 183-188 ประเภท: case report
keyword : Nevus spilus, speckled lentiginous nevus, nevus on nevus, spotted nevus, ปานแต่กำเนิด, ปานสีน้ำตาลที่มีจุดเข้มเล็กๆอยู่ภายใน    ผู้อ่าน : 370
   
2555
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1% และยาทาชนิดครีมไฮโครคอร์ติโซน 2% ของโรคสะเก็ดเงินที่ใบหน้าในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม
Somsak Towanabut(นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร)/ Poohglin Tresukosol(พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : ฉบับที่ : หน้าที่ : 99-111 ประเภท: research
keyword : facial psoriasis, topical calcineurin inhibitors, tacrolimus 0.1%, topical corticosteroids, hydrocortisone cream 2%, โรคสะเก็ดเงินบนหน้า, ยาทาต้านคัลซินิวริน, ยาขี้ผึ้งทาโครไลมัส 0.1%, ยาทาสเตียรอยด์, ยาทาสเตียรอยด์ครีมไฮโครคอร์ติโซน 2 %, 2012    ผู้อ่าน : 383
   
2555
รายงานผู้ป่วยโรค PIGMENTED CONTACT DERMATITIS ที่มีพยาธิสภาพเป็น LICHENOID DERMATITIS
Tanongkiet Tienthavorn(นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร)/ Poohglin Tresukosol(พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 137-142 ประเภท: case report
keyword : Pigmented contacted dermatitis, Ashy dermatitis, Lichen planus pigmentosus, patch test, ยาชีวเภสัชสาร, โรคสะเก็ดเงิน, ยาไบโอลอจิกส์, 2012    ผู้อ่าน : 525
   
2555
รายงานผู้ป่วยโรค SUBCUTANEOUS ZYGOMYCOSIS จากเชื้อ BASIDIOBOLUS RANARUM
Suttiporn Kraimak(พญ.สุทธิพร ไกรมาก)/ Patcharin Janjumratsang(พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 143-149 ประเภท: case report
keyword : Entomophthoromycosis, Basidiobolus ranarum, Zygomycosis, Subcutaneous, การติดเชื้อราในชั้นใต้ผิวหนัง, Basidiobolus ranarum, 2012    ผู้อ่าน : 554
   
2555
รายงานผู้ป่วยโรค RELAPSING POLYCHONDRITIS
Suthana Phomanee(พญ.สุธนา โพธิ์มณี)/ Chinmanat Tangjaturonrusamee(พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 182-189 ประเภท: case report
keyword : Relapsing Polychondritis, 2012    ผู้อ่าน : 374
   
2555
ความหนาแน่นของ DEMODEX FOLLICULORUM ในผู้ป่วยที่มีผื่นผิวหนังบนใบหน้า
Orapin Phutthanuphapant(พญ.อรพิณ ธนวินนานนท์)/ Vesarat Wessagowit(นพ.เวสารัช เวสสโกวิท)/ Rutsanee Akaraphanth(พญ.รัศนี อัครพันธ์)/ Sutthirat Reangchainam(คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 251-261 ประเภท: research
keyword : Demodex mite, Demodex density, facial dermatosis, เดโมเด็กซ์, ไรรูขุมขน, ความหนาแน่น, ใบหน้า, 2012    ผู้อ่าน : 386
   
2555
รายงานผู้ป่วยที่มาด้วยผื่นทางผิวหนังในโรค NODAL FOLLICULAR LYMPHOMA
Junjira Sawasdipong(พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์)/ Tanawatt Kootiratrakarn(นพ.ธนวัฒน์ คูถิรตระการ)

จากวารสาร : วารสารโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 269-276 ประเภท: case report
keyword : Follicular lymphoma, skin involvement, prognosis, treatment, มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฟอลลิคูลา, การพยากรณ์โรค, การรักษา, 2012    ผู้อ่าน : 346
หน้า 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800