รู้จักองค์กร


   สู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
ประกาศราคากลาง
15-01-2021 ราคากลางเครื่องกำเนิดแสง LED สำหรับเร่งกระบวนการรักษาบาดแผล (Wound Healing) หลังทำเลเซอร์
14-01-2021 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
14-01-2021 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 318 รายการ
30-12-2020 ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ
18-12-2020 ประกาศราคากลางเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกวด /ประกาศสอบราคา
15-01-2021 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสง LED สำหรับเร่งกระบวนการรักษาบาดแผล (Wound Healing) หลังทำเลเซอร
14-01-2021 ประกาศประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
14-01-2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 318 รายการ
30-12-2020 ประกาศประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ
21-12-2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวห
ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา
25-01-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ
22-01-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถา
22-01-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การอพทย์ จำนวน 17 รายการ
24-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยยาศาสตร์การแพทย์ (นำ้ยา) จำนวน 15 รายการ
16-12-2020 ประกาศรายชื้อผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ของใช้เภสัชกรรม)
ประกาศยกเลิก
21-01-2021 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 318 รายการ
21-01-2021 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล
28-12-2020 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ
14-12-2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบิการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
07-12-2020 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโ
ประกาศร่าง TOR
08-12-2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรค
29-10-2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรง กระชับของกล้ามเนื้อหน้าท้องสะโพก และต้นขา สถาบันโรค
01-10-2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และต้นขา สถาบันโรคผิวหนัง
30-09-2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสลายไขมันโดยใช้แสงเลเซอร์ (SculpSure) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท
21-09-2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุุมสิว และลบรอยสัก (Pic
ประกาศอื่นๆของพัสดุ
21-01-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
21-01-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
07-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
03-09-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
18-08-2020 ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
12-01-2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05-01-2021 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29-12-2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ จำนวน 17 รายการ
08-12-2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 จำนวน 1 รายการ
03-12-2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ด้วยวิธี VMI
ประกาศสัญญาซื้อขาย / จ้าง / เช่า
18-01-2021 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
18-01-2021 สัญญาซื้อขาย เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
18-01-2021 สัญญาซื้อขาย เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เ
14-01-2021 สัญญาซื้อขายกล้องถ่ายวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
21-12-2020 สัญญาซื้อขายเครื่องสลายไขมันโดยใช้แสงเลเซอร์ (SculpSure) สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ก

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800