รู้จักองค์กร


      สถาบันโรคผิวหนัง

เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5222
รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง :
สาย 8 12 14 28 97 108 509 515 536 539 542

      สถาบันโรคผิวหนังสาขา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 120 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-143-7749,095-951-8111

      สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6
อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ DMS-6
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 063-904-5222
จองคิวผ่านไลน์ไอดี : 063-904-5222

สำหรับติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สอบรมของทางสถาบันโรคผิวหนัง
E-Mail : training@inderm.go.th


 สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800